V001 / IJS / T63

Slika

Sodelavcem Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko Instituta »Jožef Stefan« pod vodstvom dr. Aleša Udeta je uspelo pridobiti dva pomembna projekta s področja robotike v okviru programa Obzorje 2020. Institut je pri obeh projektih koordinatorska inštitucija. Glavna tema projekta ReconCall je vpeljava robotike v majhna in srednje velika podjetja; pri projektu bodo uporabili napredne tehnologije s področja robotskega učenja s posnemanjem in inovativne rekonfigurabilne elemente, s čimer bodo bistveno pospešili pripravo robotskih celic na nove proizvodne procese. Namen projekta SPEXOR pa je razvoj inovativnega obtelesnega robota (t. i. eksoskeleta) za preprečevanje bolečin v hrbtu. Celotna vrednost projektov, ki ju bo koordiniral prav Institut, je dobrih deset milijonov evrov, samo inštitut pa bo tako pridobil 1 602 482 evrov.