V001 / IJS / T44

Slika

Eden izmed ključnih pogojev za uspešno in učinkovito delovanje bodočih fuzijskih reaktorjev je uporaba materialov, ki bodo v stiku z vročo plazmo in bodo podvrženi ekstremnim razmeram v komori reaktorja. Volfram, ki ga najbolj poznamo po uporabi v žarnicah, v več pogledih ustreza zahtevam, nekatere lastnosti (npr. krhkost in občutljivost za termično cikliranje) pa terjajo izboljšave. Delovna skupina HHFM (High Heat Flux Materials) programa EUROfusion (med največjimi projekti v Obzorju 2020) v teh dneh na Odseku za nanostrukturne materiale, K7, razpravlja o najnovejših dosežkih in načrtuje nadaljnje korake. Odsek K7 sodeluje v programu EUROfusion (pod okriljem Slovenske fuzijske asociacije) pri razvoju kompozita s keramičnimi vlakni in matrico, utrjeno s karbidnimi delci.