V001 / IJS / T42

Slika

Institut “Jožef Stefan” je po raziskavi European Research Ranking v letu 2014 med najuspešnejšimi v Evropi. Rangiranje temelji na merilih, ki se nanašajo na sodelovanje pri evropskih projektih in obsegu evropskega financiranja, mreženju in mednarodnih povezavah ter raznolikosti projektov. Na prvih treh mestih so nemški inštituti Fraunhofer, francoski inštituti CNRS in nemški Max Planck, ki so do 35-krat večji od našega inštituta (lista najboljših v Evropi). Med vsemi organizacijami, kamor spadajo univerze, inštituti, agencije in ministrstva, je Institut zasedel 37. mesto, samo med inštituti pa je povsem v vrhu. Od slovenskih je bilo ocenjenih 31 organizacij, med katerimi daleč prednjači Institut »Jožef Stefan«, sledijo Univerza v Ljubljani in drugi (lista najboljših v Sloveniji).