V001 / IJS / T4

Slika

Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME) Instituta "Jožef Stefan" je 16. decembra 2014 prejel priznanje Uprave za zaščito in reševanje ob 20-letnici delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč.
Ekološki laboratorij ELME, ki je specializirana enota Civilne zaščite, deluje v okviru Odseka F2 Instituta "Jožef Stefan", ki izvaja raziskave v fiziki nizkih in srednjih energij. Poleg tega se odsek ukvarja tudi z radiološkim varstvom okolja, kar sta predvsem nadzor obratovanja jedrskih objektov in nadzor vsebnosti radioaktivnih snovi v živilih in okolju.