V001 / IJS / T33

Slika

Na povabilo rektorja Univerze v Trstu prof. dr. Maurizia Fermeglia je bila 6. maja 2015 na obisku v Trstu delegacija Instituta “Jožef Stefan”, ki jo je vodil direktor prof. dr. Jadran Lenarčič. V delegaciji Instituta so bili vidni predstavniki raziskovalnih odsekov, tržaško univerzo pa so predstavljali vodje oddelkov naravoslovja in tehnike. Na srečanju, ki je potekalo v zelo prijateljskem ozračju, sta si delegaciji izmenjali osnovne informacije o svojih raziskovalnih usmeritvah. Kljub obsežnemu sodelovanju, ki že poteka, pa so prisotni ugotovili, da je možnosti in interesa še mnogo več, še posebej v novi finančni perspektivi Evropske unije, saj postaja regionalno sodelovanje podlaga širšim evropskim povezavam. Obe ustanovi vidita veliko dodatnih možnosti tudi pri skupnem izkoriščenju evropskih kohezijskih skladov.