V001 / IJS / T312

Slika

Britanska založba Taylor & Francis je nedavno objavila knjigo z naslovom Cellular Patterns, ki sta jo napisala dr. Antonio Šiber z Instituta za fiziku iz Zagreba in prof. dr. Primož Ziherl. Bogato ilustrirana knjiga prinaša pregled eksperimentalnih in teoretičnih osnov na hitro razvijajočem se področju mehanike bioloških tkiv, saj obravnava različne vidike strukture in oblike pretežno epitelijskih tkiv kakor tudi izbrane morfogenetske transformacije, predvsem tiste, ki so značilne za embrionalni razvoj. Zaradi pedagoškega načina, h kateremu prispevajo tudi opomniki s ključnimi tehničnimi in vsebinskimi pojmi ter številne naloge, je lahko zanimiva tako za študente kot za raziskovalce, ki jih zanimata biofizika in kvantitativna biologija.