V001 / IJS / T309

Slika

Prof. dr. Mihael Mohorčič in dr. Dušan Gabrijelčič z Instituta "Jožef Stefan" sta v Evropskem parlamentu na konferenci z naslovom Smart Grid: Pametna omrežja iz perspektive regionalnega sodelovanja, predstavila uspešne raziskovalne projekte Instituta »Jožef Stefan« iz obzorja H2020 na področju energetike ter priporočila IJS za bodoče razpise. Na konferenci so bili predstavljeni aktualni projekti, ki potekajo sedaj v sodelovanju Slovenije, Hrvaške in nekaterih drugih držav v regiji, ter so dober primer sinergije med podjetji, raziskovalnimi organizacijami in proizvajalci električne energije. Konferenca je omogočila izmenjavo znanja in izkušenj med različnimi organizacijami, ki bodo v prihodnosti oblikovali eno, skupno in učinkovito elektroenergetsko omrežje v posameznih regijah in v celotni Evropski uniji.