V001 / IJS / T302

Slika

Predstavniki raziskovalnih inštitutov in univerz ne podpirajo predloga zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti, ki je bil v začetku novembra poslan v javno obravnavo. Skupno stališče Instituta »Jožef Stefan«, Kemijskega inštituta, Nacionalnega inštituta za biologijo, Univerze v Ljubljani, Univerze v Novi Gorici in IAS je, da zakon znanstvenega razvoja in raziskovanja ne obravnava v kontekstu celovitega inovacijskega sistema, zmanjšuje avtonomnost raziskovalnih organizacij, predvideva prehod s financiranja programov raziskovalnih skupin na institucionalno financiranje in ne naslavlja investicij v raziskovalno infrastrukturo. Kot je poudaril direktor Instituta »Jožef Stefan«, »zakon sploh ni dodelan, ni bil nikoli prediskutiran niti v delovni skupini niti v širši strokovni javnosti, med raziskovalci in uporabniki.« Zato ustvarjalce zakona pozivajo k dialogu in konstruktivnemu delovanju za znanost.