V001 / IJS / T30

Slika

Aprila 2015 mineva deset let od začetka delovanja Slovenske fuzijske asociacije (SFA). Ob tej priložnosti so na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologija Milana Čopiča pripravili slovesnost, na kateri so predstavili zgodovino, dosežke in sodelavce SFA. Že od vsega začetka je asociacija neločljivo povezana z Institutom "Jožef Stefan", v fuzijske raziskave je vključenih kar 8 različnih odsekov. Pomembno vlogo pri nastajanju SFA ima tudi Ministrstvo za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo, prav tako pa razvoj fuzije za proizvodnjo električne energije močno podpira Evropska skupnost v okviru programa EUROfusion. Številni sodelavci, od ustanovitelja prof. dr. Milana Čerčka do sedanjega predsednika dr. Boštjana Končarja, so uspešno povezovali vse te spodbude. Iskreno čestitamo in uspešno delo tudi vnaprej!