V001 / IJS / T295

Slika

Dne 26. oktobra 2017 smo na Institutu »Jožef Stefan« akademiku prof. dr. Vitu Turku podelili priznanje častni član Instituta »Jožef Stefan« za izjemne zasluge na področju raziskav, opravljenih na Institutu, in za izjemne zasluge pri uveljavitvi Instituta doma in v svetu. Prof. Turk je bil na Institutu »Jožef Stefan« 54 let, 25 let je bil vodja Odseka za biokemijo in molekularno biologijo, nato pa devet let direktor Instituta. Z razvojem metod proteinske biokemije je postavil temelje moderne biokemije pri nas in dosegel svetovno priznane vrhunske rezultate. Je predsednik Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana, redni profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ter gostujoči profesor in vabljeni predavatelj na številnih uglednih mednarodnih univerzah in inštitutih.