V001 / IJS / T289

Slika

Pregledni članek Physics of leptoquarks in precision experiments and at particle colliders. Physics reports,vol. 641, str. 1-68 (2016), katerega avtorji so Ilja Doršner, Svjetlana Fajfer, Admir Greljo, Jernej Fesel Kamenik in Nejc Košnik, je bil uvrščen v izbor Odlični v znanosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Leptokvarki so hipotetični delci s spinom 0 ali 1, ki nasprotno od poznanih bozonov Standardnega modela lahko spreminjajo kvarke v leptone in obratno. Njihovo prisotnost napovedujejo teorije velikega poenotenja, kjer je ločnica med kvarki in leptoni zabrisana. Dr. Nejc Košnik je predstavil dosežek na prireditvi Odlični v znanosti - predstavitve dosežkov s področja naravoslovja - 1. del v Kavarni Union, Ljubljani v ponedeljek, 16. oktobra 2017.