V001 / IJS / T281

Slika

V reviji Physical Review Letters je izšel članek z naslovom Field-Induced Instability of a Gapless Spin Liquid with a Spinon Fermi Surface avtorjev Matjaža Gomilška, Martina Klanjška, Mateja Preglja in Andreja Zorka iz Odseka za fiziko trdne snovi ter Roka Žitka iz Odseka za teoretično fiziko Instituta “Jožef Stefan”. V sodelovanju z raziskovalci iz Kitajske in Francije so odkrili nestabilnost enigmatične kvantne spinske tekočine s spinonsko Fermijevo površino. Pokazali so, da magnetne vzbuditve tega stanja (spinoni), ki so ekvivalent elektronov s spinom, vendar brez naboja, v magnetnem polju tvorijo pare. Ta proces je analogen tvorbi Cooperjevih parov v superprevodnikih. Odkritje “magnetnega superprevodnika” bi lahko bilo pomembno na področjih spintronike in kvantnega računalništva.