V001 / IJS / T28

Slika

V članku, ki je 20. aprila 2015 izšel v Nature Communications, so raziskovalci z Odseka za kompleksne snovi Instituta "Jožef Stefan" odkrili, da se elektroni pred tvorbo superprevodnega stanja ne gibljejo prosto, ampak se zelo hitro in dokaj tesno ujamejo na atomih kristala. Z izjemno hitro “kamero” in zelo kratkimi femtosekundnimi laserskimi sunki so namreč po vzbuditvi elektronov ugotovili način njihovega gibanja. Poleg tega so ugotovili, da se pri njihovi t. i. lokalizaciji v njihovi okolici spremeni tudi kristalna simetrija. Po izjavi vodje skupine Dragana Mihailovića eksperiment v veliki meri potrjuje mehanizem superprevodnosti, ki sta ga s kolegom Viktorjem Kabanovim objavila pred petnajstimi leti. Njuno teorijo je K. A. Müller večkrat v zadnjih petnajstih letih poudaril kot ključno za razumevanje pojava visokotemperaturne superprevodnosti, za katero je skupaj z G. Bednorzom leta 1987 dobil Nobelovo nagrado.