V001 / IJS / T278

Slika

V ugledni reviji Nuclear Fusion so kot Letter objavili članek Hydrogen isotope accumulation in the helium implantation zone in tungsten, avtorjev Sabine Markelj in Anžeta Založnika (Institut "Jožef Stefan") v sodelovanju s Thomasom Schwarz-Selinger (Max-Planck Institut za plazemsko fiziko, Garching, Nemčija). Avtorji članka so preučevali vpliv helija na transport in zadrževanje devterija. V tem članku so avtorji prvič nedvoumno pokazali, da helij ne deluje kot difuzijska pregrada, ampak privlači devterij in lokalno poveča ujetje devterija. Z modeliranjem s tokovnimi enačbami so avtorji lahko kvantitativno pojasnili izmerjene globinske profile devterija. Ti rezultati povečujejo zaupanje v teoretične izračune, ki predvidevajo, da se lahko več vodikovih izotopov shrani okoli območja, kjer so prisotni skupki helijevih atomov.