V001 / IJS / T276

Slika

Drugi svetovni kongres o prosto dostopnih izobraževalnih virih, organiziran s strani UNESCO, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter UNESCO katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire s sedežem na Institutu »Jožef Stefan«, ki jo vodi mag. Mitja Jermol, je potekal v Ljubljani. Kongres je eden od mejnikov v procesu priprave globalnih smernic in priporočil za države članice, ki ga skupaj z UNESCO vodi Slovenija in s tem utrjuje vlogo ene od vodilnih držav v svetu na področju digitalne modernizacije izobraževanja. Ob zaključku je bil sprejet Ljubljanski akcijski načrt, kjer so predlagani ukrepi za vključitev izobraževalnih virov z odprto licenco, ki bi državam pomagali pri izgradnji družb znanja.