V001 / IJS / T274

Slika

Petdeseti MOS, ki se je 17. septembra 2017 končal v Celju, je bil za Stičišče znanosti in gospodarstva med najboljšimi doslej. Sodelovalo je 15 inštitutov, fakultet in univerz ter 21 visokotehnoloških podjetij, predstavili so več kot 40 inovacij. Prestavili so naslednja področja: elektroniko, mehatroniko, avtomatiko, robotiko, energetiko, bioniko, biomimetiko, IKT, področje vesoljskih tehnologij, mikro- in nanotehnologije ter podporni svet sodobne medicine. Za Stičišče znanosti in gospodarstva je vladalo izjemno zanimanje, željo po sodelovanju pa je izrazilo več deset podjetji, tudi GZS. Tudi letos je na MOS sodeloval Institut “Jožef Stefan” ter odseki za elektronsko keramiko, za fiziko trdne snovi, za fiziko nizkih in srednjih energij ter center odličnosti Nanocenter.