V001 / IJS / T272

Slika

Na tradicionalni, že 26. konferenci Jedrska energija za Novo Evropo 2017, ki se je 11. septembra 2017 začela na Bledu, sta direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Jadran Lenarčič in generalni direktor IRSN dr. Jean-Christophe Niel podpisala sporazum o sodelovanju o jedrski varnosti in radioaktivni zaščiti. S tem sta postavila še trdnejše okvire za medsebojne dogovore. Sporazum o sodelovanju bo omogočil še tesnejše sodelovanje pri raziskavah procesov, ki so pomembni za jedrsko varnost. Pri tem se bodo najprej posvetili razumevanju in računalniškim simulacijam procesov med težkimi nesrečami s taljenjem sredice in razumevanju potencialnih nevarnosti, ki jedrskim objektom grozijo iz okolja (npr. potres in poplave), in seveda načrtovanju učinkovite obrambe pred njimi.