V001 / IJS / T271

Slika

Slovenska dijaka sta bila med zmagovalci mednarodnega tekmovanja SciChallenge, katerega soorganizator je bil tudi CTT IJS. Na tekmovanje so se prijavili mladi med 10. in 20. letom starosti iz 28 držav s projekti iz naravoslovja. Izmed 438 prijavljenih projektov iz cele Evrope sta se dijaka Aljaž Kavčič in Filip Geč pod mentorstvom Marka Jerana s projektom »Sinteza flourescenčno aktivnih barvil s flouresceinskim skeletom in njihova aktivnost« s področja organske kemije uvrstila med 12 najboljših evropskih projektov, ki so se julija predstavili na Dunaju. Najboljši projekti bodo predstavljeni 13. oktobra v glavni avli IJS na konferenci Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi v okviru konference Informacijska družba.