V001 / IJS / T27

Slika

V Ljubljani je med 13. in 15. aprilom 2015 potekal mednarodni posvet o raziskavah in razvoju na področju varne rabe jedrske energije NUGENIA Forum. Posvet je bil namenjen predvsem spodbujanju in krepitvi sodelovanja vseh, ki sodelujejo pri raziskovalnih in razvojnih izzivih 2. in 3. generacije jedrskih elektrarn ter zametkom inovativnih novih projektov. Raziskave in razvoj so nepogrešljive za ohranjanje in stalno izboljševanje varnega, zanesljivega in konkurenčnega delovanja jedrskih elektrarn. Krepitev sodelovanja različnih jedrskih deležnikov pa je izjemno pomembna za dolgoročno stabilnost in varnost jedrske energije v Evropi in v svetu. Dogodka, ki ga je združenje NUGENIA organiziralo v sodelovanju z Odsekom za reaktorsko tehniko Instituta “Jožef Stefan”, se je udeležilo več kot 150 raziskovalcev iz EU in Severne Amerike.