V001 / IJS / T266

Slika

Prof. dr. Primož Ziherl z Odseka za teoretično fiziko IJS je s sodelavcema Tomonarijem Doterom in Shinichijem Bekkujem (Univerza Kindai, Osaka, Japonska) v reviji Nature Materials v članku Bronze-mean hexagonal quasicrystal poročal o novem dvorazsežnem kvazikristalu s šestštevno simetrijo, ki izhaja iz števila bronastega reza. Ta struktura dopolnjuje Penrosovo in Ammann-Beenkerjevo tlakovanje, ki slonita na zlatem oziroma srebrnem številu. V nasprotju s tema znanima neperiodičnima tlakovanjema jo zgradimo s ploščicami treh in ne dveh vrst. Dotera, Bekku in Ziherl so tlakovanje raziskali tudi v fizikalnem modelu, slonečem na enakih odbijajočih se delcih s stopničasto interakcijo in z višjerazsežno analizo. Posebej zanimivo je, da ima novi kvazikristal šestštevno simetrijo in ne katere od prepovedanih simetrij.