V001 / IJS / T265

Slika

V Centru za energetsko učinkovitost Instituta "Jožef Stefan" so začeli izvajati projekt »LIFE ClimatePath2050«, ki je namenjen spremljanju napredka in načrtovanju podnebnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) na področjih stavb, prometa, industrije, kmetijstva, gozdarstva in odpadkov. Cilj štiriletnega projekta je podpora odločanju, ki bo Sloveniji omogočila zastaviti lastni cilj zmanjšanja emisij TGP do leta 2050 in pomembno prispevati k mednarodnemu cilju zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C. Preučeni bodo različni cilji zmanjšanja emisij in poti za doseganje cilja ter vpeljano napredno spremljanje napredka pri izvajanju ukrepov. Projekt vodi CEU-IJS, partnerji pa so še Slovenski gozdarski inštitut, Slovenski kmetijski inštitut, Inštitut za ekonomska raziskovanja, PNZ, ELEK in GI-ZRMK.