V001 / IJS / T264

Slika

Prof. dr. Ingrid Milošev, vodja Odseka za fizikalno in organsko kemijo IJS, je postala ena izmed šestih pridruženih urednikov revije Materials Degradation, ki je del revije Nature Partner Journal (NPJ). NPJ Materials Degradation je elektronska revija s prostim dostopom (on-line in open access), ki je namenjena izvirnim in preglednim člankom ter kratkim prispevkom, ki opisujejo temeljne in aplikativne raziskave na področju korozije (degradacije) in zaščite kovinskih in nekovinskih materialov. Revijo objavlja Springer Nature v sodelovanju s Kitajskim združenjem za korozijo in protikorozijsko zaščito ter Univerzo za znanost in tehnologijo v Pekingu. Revija želi objavljati prebojne študije s področja mehanizma korozije (degradacije) materialov, sodobnih tehnologij zaščite, okolju prijaznih tehnologij ter problemov, povezanih s korozijo v novih tehnologijah.