V001 / IJS / T250

Slika

Mladi raziskovalec Jan Ravnik z Odseka za kompleksne snovi Instituta "Jožef Stefan" je pod mentorstvom prof. dr. Dragana D. Mihailovića na mednarodni konferenci PIPT6 sredi junija v Sendaiu na Japonskem prejel nagrado za najboljši raziskovalni poster na temo fotoinduciranih faznih prehodov. Na posterju je predstavil meritve in matematični model časovnega razvoja topološkega faznega prehoda v skrito kvantno stanje v tantalovem disulfidu. Izmerjen čas prehoda v novo stanje je 450 fs. Raziskave novih stabilnih neravnovesnih stanj so izjemnega pomena za razvoj hitrejših in energijsko učinkovitejših spominskih elementov. Na omenjeni konferenci je bil poster mladega raziskovalca izbran za enega najboljših izmed štiridesetih posterjev razstavljalcev s celega sveta.