V001 / IJS / T25

Slika

Sodelavci Odseka za elektronsko keramiko Instituta »Jožef Stefan« doc. dr. Tadej Rojac, dr. Hana Uršič, doc. dr. Andreja Benčan in prof. dr. Barbara Malič so v sodelovanju s prof. dr. Draganom Damjanovićem iz Swiss Federal Institute of Technology v aprilski številki revije Advanced Functional Materials (faktor vpliva IF 10,4) objavili članek z naslovom »Mobile Domain Walls as a Bridge between Nanoscale Conductivity and Macroscopic Electromechanical Response«. Avtorji so na primeru polikristaliničnega BiFeO3 dokazali, da lokalna prevodnost domenskih sten v zrnih pomembno vpliva na povprečni, makroskopski, piezoelektrični odziv keramike in jo torej moramo upoštevati pri interpretaciji in kontroli elektro-mehanskih lastnosti piezoelektrične keramike. Članek je bil pospremljen tudi z notranjo naslovnico revije.