V001 / IJS / T247

Slika

Predstavniki Instituta “Jožef Stefan” so se 7. junija 2017 srečali s predstavniki Krke in preučili možnosti za krepitev sodelovanja. Krka, d. d., Novo mesto, ki se uvršča v vrh generičnih farmacevtskih podjetij v svetu, je v slovenski raziskovalni prostor vpeta na različnih področjih raziskav, predvsem pa je njena glavna usmeritev na naravoslovnem in medicinskem področju. Na srečanju je svoje predloge predstavila večina raziskovalnih odsekov Instituta. Skupino sodelavcev družbe Krka je vodil dr. Zvone Simončič, direktor Razvoja in raziskav zdravil, inštitutsko stran pa direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič. Poseben poudarek je bil na posameznih tematikah kemije, farmacije in biotehnologije, vendar so potencialno zanimiva tudi druga področja, ki jih goji Institut.