V001 / IJS / T246

Slika

Anion [SbF6]- spada med šibkokoordinirajoče anione in je primeren za pripravo številnih koordinacijskih spojin z različnimi kationi. Sodelavca Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta "Jožef Stefan" Zoran Mazej in Evgeny Goreshnik sta v reviji Zeitschrift für Kristallographie - Crystalline Materials objavila prispevek o kristalnih strukturah [SbF6]- spojin, ki vsebujejo hidratirane katione Ag+, Pd2+ oziroma Cd2+. Ker je anion [SbF6]- odporen proti oksidaciji, je z njim mogoče pripraviti nove tipe spojin Xe(VI). O študiji sistema A+/[XeF5]+/[PnF6]- (A = Rb, Cs; Pn = Sb, Bi) sta v reviji European Journal of Inorganic Chemistry poročala že prej navedena avtorja, katerih delo je predstavljeno v "Cover Profile". Oba prispevka sta bila izbrana za objavo na naslovnicah revij.