V001 / IJS / T245

Slika

Za doseganje visokih koercitivnosti μ0Hci magnetov Nd-Fe-B brez dodatkov težkih redkih zemelj, kot sta Dy ali Tb, je treba ugotoviti, kako mikrostrukturni parametri vplivajo nanjo. Z opazovanjem magnetnih domen s Kerrovim mikroskopom so ugotovili, da ima intergranularna sekundarna faza pomembno vlogo pri demagnetizacijskem procesu. Njen vpliv na širjenje magnetnih domen je opisan v članku Magnetization reversal of exchange-coupled and exchange-decoupled Nd-Fe-B magnets observed by magneto-optical Kerr effect microscopy, objavljenem v znanstveni reviji Acta Materialia. Publikacija je rezultat skupnega sodelovanja dr. Marka Soderžnika z Odseka za nanostrukturne materiale Instituta “Jožef Stefan” in soavtorjev z National Institute for Materials Science (Japonska), Center for Integrated Sensor Systems (Avstrija) in podjetja Toyota (Japonska).