V001 / IJS / T244

Slika

Slovenska akademija znanosti in umetnosti je na skupščini 1. junija 2017 sprejela nove člane. V razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede je novi izredni član postal tudi prof. dr. Peter Križan z Instituta »Jožef Stefan« in Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Prof. Križan je kot ena vodilnih mednarodnih osebnosti v fiziki osnovnih delcev veliko prispeval k mednarodnemu ugledu Slovenije na področju raziskovanja procesov, nastalih pri trkih elektronov in pozitronov visokih energij. Je (so)avtor več kot 560 člankov v mednarodnih revijah s 12 700 čistimi citati, član uredniških odborov mednarodnih znanstvenih revij, pogost vabljeni predavatelj na univerzah in raziskovalnih institucijah, organizator in član več znanstvenih konferenc ter član vrste strokovnih odborov s področja fizike osnovnih delcev.