V001 / IJS / T242

Slika

Raziskovalci Instituta "Jožef Stefan", Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru so 1. junija 2017 v Tsukubi na Japonskem dokončali opremljanje detektorja Čerenkovih obročev pri spektrometru Belle II s svetlobnimi senzorji, po tem ko so v obročasto strukturo namestili še zadnje izmed 420 hibridnih fotonskih detektorjev. Čitalna elektronika, ki omogoča zaznavanje posameznih fotonov, je plod raziskav na IJS, izdelana pa je v sodelovanju s slovensko industrijo. Do zaključka del na tem detektorskem sklopu je še potrebno na hrbtni strani razpeljati signalne in napajalne električne kable in testirati delovanje celotnega sistema. V septembru bo nato na sporedu še zadnje dejanje, montaža v spektrometer Belle II. Takrat bo to 'veliko oko' šele lahko zares zaživelo.