V001 / IJS / T240

Slika

Dne 25. maja 2017 je na Reaktorskem centru Podgorica potekala slovesna podelitev operaterskih licenc operaterjem raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II. Anže Jazbec in Sebastjan Rupnik sta licenci pridobila prvič, Darku Kavšku in Marku Rosmanu pa sta bili licenci za vodjo izmene podaljšani. Operaterjem je direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) dr. Andrej Stritar podelil dovoljenje, direktor Instituta "Jožef Stefan" prof. dr. Jadran Lenarčič pa je izročil zlate operaterske značke operaterjema ob prvi pridobitvi naziva vodja izmene. Slovesnosti so se udeležili tudi doc. dr. Luka Snoj, vodja reaktorja TRIGA, prof. dr. Borut Smodiš, vodja Reaktorskega infrastrukturnega centra, ter Aleš Janežič z URSJV, predsednik republiške komisije za preverjanje strokovne usposobljenosti operaterjev.