V001 / IJS / T239

Slika

Pri založbi Springer je izšla monografija z naslovom Liquid Crystal Colloids, ki jo je napisal prof. Igor Muševič, vodja Odseka za fiziko trdne snovi na Institutu "Jožef Stefan" in profesor fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Knjiga na več kot 300 straneh opisuje predvsem eksperimentalno fiziko koloidnih delcev v tekočih kristalih, ki se je pred več kot desetimi leti začela intenzivno razvijati prav v Ljubljani. Posebnost knjige so poglavja, ki obravnavajo eksperimentalno topologijo in fotoniko na osnovi tekočekristalnih koloidov. V knjigi je zbranih 200 slik, tabel in ilustracij, vključuje tudi več kot 300 bibliografskih enot.