V001 / IJS / T237

Slika

Institut "Jožef Stefan" in Belgijski jedrski raziskovalni center (SCK-CEN) sta 10. maja 2017 podpisala Memorandum o sodelovanju med tema dvema institucijama. Namen tega podpisa je poglobitev že vzpostavljenega sodelovanja na področju reaktorske fizike in jedrske tehnike z izmenjavo tehničnih informacij in gradiv, inženirjev in strokovnjakov, možnosti za izobraževanje in s sodelovanjem na posameznih posebnih projektih katere koli od podpisnic. Prvi projekt z naslovom razvoj in validacija programskega paketa za izračun negotovosti SANDY se bo v sklopu sporazuma začel izvajati že junija 2017. Skrbnika sporazuma sta dr. Jan Wagemans, vodja odseka za jedrske meritve na strani SCK-CEN, ter doc. dr. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko, na strani IJS.