V001 / IJS / T231

Slika

Na Odseku za fiziko trdne snovi - F5 Instituta "Jožef Stefan" je bil uspešno instaliran nov super ločljivi STED-mikroskop, ki omogoča 3D-slikanje do 100 mikrometrov globine v prozornih in fluorescenčno označenih vzorcih, kot so biološka snov pri fizioloških razmerah ali mehka snov. Mikroskop ima impresivno lateralno slikovno ločljivost do 30 nm, za 3D-slikanje v večjih globinah pa uporablja dvofotonsko vzbujanje barvilnih (fluorescenčnih) molekul, s čimer dosega še vedno odlično ločljivost 200 nm. S posebnim detekcijskim sistemom in časovno ločljivostjo 100 ps omogoča slikanje relaksacije fluorescenčnih stanj, s čimer lahko spremljamo interakcijo fluorescenčnih označevalnih molekul z okolišnjo snovjo. Kontakt: janez.strancar@ijs.si