V001 / IJS / T220

Slika

Izredno zmogljiva in kompleksna superprevodna elektromagnetna leča, zadnji manjkajoči del 3 km dolgega obroča pospeševalnika SuperKEKB, je prispela na inštitut KEK v Tsukubi. To je važen mejnik projekta Belle II, v katerem igrajo pomembno vlogo sodelavci Instituta "Jožef Stefan". V pospeševalniku SuperKEKB pospešene elektrone in pozitrone usmerimo tako, da v centru detektorja Belle II trkajo eni v druge in pri tem ustvarjajo mezone B, ki jih nato preučujemo. Uspeh eksperimenta Belle II je v veliki meri odvisen od števila mezonov B, ki jih bomo pri teh trkih ustvarili, to pa je odvisno od naše sposobnosti fokusiranja obeh žarkov v točko trka. Oba fokusirna elementa, veliki in zapleteni magnetni leči, zato spadata med najbolj pomembne dele pospeševalnika.