V001 / IJS / T215

Slika

Kation Ag2+ je eden najmočnejših enoelektronskih oksidantov, ki lahko v superkislem mediju oksidira O2 in Xe. Zaradi svoje reaktivnosti ni obstojen v vodnem okolju. AgSO4 je edinstven primer spojine Ag(II), ki ne vsebuje fluora. Presenetljivo pa je, da se svetlikajoči črni kristali AgSO4 pri stiku z vlago pretvorijo v črn prah, ki ustreza sestavi AgSO4 × H2O. Prispevek z naslovom [Ag(OH2)2][Ag(SO4)2]: the first hydrate of an Ag(II) salt, katerega avtorja sta tudi Zoran Mazej, sodelavec Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo (K1) Instituta »Jožef Stefan«, in Zvonko Jagličić, sodelavec IMFM ter Univerze v Ljubljani, je bil objavljen 3. februarja 2017 v reviji Chemistry - A European Journal. V njem je podrobno opisana karakterizacija te spojine tako na podlagi eksperimentalnih rezultatov kot tudi teoretičnih izračunov. Prispevek je bil izbran za t. i. notranjo naslovnico te številke.