V001 / IJS / T212

Slika

Pri založbi Elsevier je v novi knjižni seriji "Progress in Fluorine Science Series" izšla znanstvena monografija "Modern Synthesis Processes and Reactivity of Fluorinated Compounds". Tretji volumen te serije podaja pregled sintez ter razlago reakcijskih mehanizmov sinteznih poti za pripravo številnih fluor vsebujočih spojin. Posebna pozornost je namenjena reaktivnosti fluora in fluorirnih medijev s hkratno navezavo teh lastnosti na pomembno uporabnost fluorovih spojin. Eno izmed poglavij, ki obravnava fotokemijsko sinteze različnih fluoridov v brezvodnem vodikovem fluoridu, je prispeval dr. Zoran Mazej z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta »Jožef Stefan«.