V001 / IJS / T211

Slika

Glavni izziv pri dinamičnih preiskavah nanomaterialov je pomanjkanje ustreznih raziskovalnih strategij za študij pojavov v tekočinah pri nanometerski prostorski ločljivosti. Konvencionalna presevna elektronska mikroskopija (TEM) omogoča karakterizacijo na atomski skali, vendar morajo biti vzorci suhi in opazovani v visokem vakuumu. Da bi premostili to vrzel, Sašo Šturm s sodelavci Odseka za Nanostrukturne materiale, IJS, in v sodelovanju z ameriškim podjetjem Protochips razvija raziskovalno platformo za t.i. in situ TEM v tekočinah, ki presega omejitve sedanjih tehnik. Ta način odpira širok nabor možnosti za neposredne študije nanomaterialov v njihovih funkcionalnih okoljih. Več o metodi je Sašo Šturm predstavil v spletnem seminarju, ki ga je organizirala založniška hiša MaterialsToday. Spletnega seminarja se je udeležilo približno 500 registriranih poslušalcev s celega sveta.