V001 / IJS / T207

Slika

V četrtek, 19. januarja 2017, je veleposlanik Združenih držav Amerike Brent R. Hartley s sodelavci obiskal Reaktorski center Instituta “Jožef Stefan”. V srečanju z direktorjem prof. dr. Jadranom Lenarčičem se je seznanil z delovanjem Instituta in njegovo mednarodno uspešnostjo. V nadaljevanju sta mu prof. dr. Leon Cizelj, vodja Odseka za reaktorsko tehniko, in doc. dr. Luka Snoj, vodja Odseka za reaktorsko fiziko, predstavila raziskave in spremljajoče dejavnosti Instituta na področju jedrske energije. Posebno pozornost so namenili možnostim za nadaljnjo krepitev odličnega raziskovalnega sodelovanja IJS z institucijami iz ZDA. Veleposlanik Hartley s sodelavci si je ogledal tudi reaktor TRIGA, pospeševalnik Tandetron, razstavo o jedrski energiji in laboratorije Odseka za znanosti o okolju.