V001 / IJS / T206

Slika

Dne 17. januarja 2017 so Institut »Jožef Stefan« obiskali člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Obisk je organiziral Center za prenos tehnologij in inovacij (CTT) v sodelovanju z Odborom za znanost in tehnologijo OZS, namen obiska pa je bil okrepiti sodelovanje med obrtniki in raziskovalci z Instituta »Jožef Stefan«. Skoraj 50 udeležencev si je ogledalo 12 raziskovalnih odsekov in se srečalo s posameznimi raziskovalci. Dogodek je bil zelo zanimiv, saj se je ponovno izkazalo, kako dragoceno in uporabno je bogato znanje raziskovalcev IJS za izzive, s katerimi se na svojih podjetniških poteh srečujejo obrtniki, pa tudi obratno: vprašanja in potrebe obrtnikov so lahko vedno tudi ploden vir svežega navdiha tudi za raziskovalce.