V001 / IJS / T204

Slika

V priznani reviji Angewandte Chemie International Edition je izšel članek sodelavcev Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo, v katerem so dr. Matic Lozinšek, prof. dr. Boris Žemva in kolegi z Univerze McMaster v Kanadi, dr. Helene P. A. Mercier, dr. David S. Brock in prof. dr. Gary J. Schrobilgen, opisali sintezo in detajlno strukturno karakterizacijo prve koordinacijske spojine, kjer je kriptonov difluorid kot ligand vezan na t. i. goli kovinski kation. Nova kompleksna spojina predstavlja pomembno razširitev sicer zelo omejene sintezne in strukturne kemije kriptona, najlažjega izmed žlahtnih plinov, katerega spojine je še mogoče pripraviti v makroskopkih količinah, a povečini le pri nizkih temperaturah. Prispevek je dobil uredniško oznako "Hot Paper".