V001 / IJS / T197

Slika

Raziskovalca dr. Tomaž Rijavec in dr. Aleš Lapanje z Odseka za znanosti o okolju Instituta "Jožef Stefan" sta odkrila popolnoma nov koncept sodelovanja med alpskimi pionirskimi rastlinami in rizosfernimi bakterijami na podlagi bakterijske sinteze vodikovega cianida (HCN). S tem konceptom sta zavrnila prvotno hipotezo, ki je že več kot 40 let v veljavi. V novem konceptu HCN ne deluje kot biokontrolno sredstvo, ampak je vključen v geokemične procese v substratu (npr. keliranje kovin); tako neposredno povečuje razpoložljivost fosfata. Delo z naslovom Hydrogen Cyanide in the Rhizosphere: Not Suppressing Plant Pathogens, but Rather Regulating Availability of Phosphate sta objavila v prestižni reviji Frontiers in Microbiology.