V001 / IJS / T192

Slika

Dne 10. 11. 2016 je Reaktorski center Instituta »Jožef Stefan« obiskal gospod Samir Amarin, častni generalni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije. Namen obiska je bila seznanitev z aktivnostmi IJS na področju jedrskih in okoljskih znanosti in pregled možnosti za širitev sodelovanja na področju raziskav in izobraževanje s Hašemitsko kraljevino Jordanijo in drugimi arabskimi državami. Med obiskom so prof. dr. Leon Cizelj, vodja odseka za reaktorsko tehniko, dr. Marko Štrok, namestnik vodje odseka za znanosti o okolju, ter doc. dr. Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko predstavili aktivnosti odsekov in centrov na reaktorskem centru IJS ter dosedanje sodelovanje z arabskimi državami, ki poteka v okviru mednarodne agencije za atomsko energijo. Sledili so pogovori o možnostih za razširitev sodelovanja ter skupni ogled reaktorja TRIGA na IJS.