V001 / IJS / T190

Slika

Le redki znanstveniki imajo priložnost opraviti znanstveni poskus v breztežnostnem stanju. Dr. Sašo Šturm z Odseka za nanostrukturne materiale je eden izmed prvih takih v Sloveniji. V sklopu bilateralnega projekta z japonsko univerzo v Hokaidu je konec oktobra poleg še petih japonskih raziskovalcev nekajkrat izvedel poskus nukleacije nanodelcev v sistemih Al-O, Fe-Ni, Fe in Ni v razmerah mikrogravitacije, v posplošenem smislu v breztežnosti. S tem poskusom poskušajo s kolegi posnemati razmere pri nastanku medzvezdnega prahu v začetnih fazah nastanka galaksij. Nukleacija medzvezdnega prahu je nastala v posebej prilagojenih komorah v približno dvajsetih sekundah breztežnosti, ki se je med paraboličnim letom letala ponovila vsaj petnajstkrat. Nukleacijska zrna, ki so tako nastala, bomo v prihodnjih mesecih analizirali na IJS z različnimi tehnikami visokoločljivostne presevne elektronske mikroskopije.