V001 / IJS / T189

Slika

Na Institutu “Jožef Stefan” je 27. in 28. oktobra 2016 potekala IX. Konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije. Osrednje teme letošnje konference so bile povezave med znanostjo in gospodarstvom, vloga in vpliv družinskih podjetij v gospodarstvu ter ustanovitev in vzpon novih podjetij. Pomen družinskih podjetij v Sloveniji in v svetu je zelo velik, saj ustvarijo več kot dve tretjini celotne prodaje. Častni pokrovitelj konference predsednik vlade dr. Miro Cerar je med drugim poudaril, da družinska podjetja delujejo z dušo in srcem ter pomembno prispevajo k prepoznavnosti Slovenije na globalnih trgih. Drugi večji poudarek konference je bil na sodelovanju znanosti in gospodarstva. Predstavljeni so bili različni pogledi tako gospodarstvenikov kot znanstvenikov ter težave s financiranjem skupnih projektov.