V001 / IJS / T187

Slika

Dne 17. oktobra 2016 je bil na Univerzi Shanghai Jiao Tong (LR Kitajska) uspešno izveden poskus zgorevanja vodika na osnovi specifikacije, ki jo je pripravil Institut "Jožef Stefan" (dr. Ivo Kljenak, R4 - Odsek za reaktorsko tehniko). Poskus je bil izveden v okviru kitajsko-evropskega projekta ALISA, kjer so med drugim financirani poskusi v eksperimentalnih napravah na Kitajskem, predlagani s strani Evropskih raziskovalcev. Poskus je bil izveden v valjasti posodi HYMIT, višine 6 m in prostornine 12 m3. Ker so bili začetni pogoji podobni pogojem poskusa HYKA UFPE, izvedenega marca 2012 v Karlsruhe Institute of Technology (Nemčija) v napravi prostornine 220 m3 (prav tako na osnovi specifikacije IJS), bodo rezultati prispevali k nadaljnjemu raziskovanju povečevanja zgorevanja iz eksperimentalnih naprav na prave jedrske elektrarne.