V001 / IJS / T183

Slika

Podjetje Saving je za 360.000 evrov odkupilo inovacijo EKG PCARD Sistem za mobilno spremljanje vitalnih fizioloških parametrov in konteksta okolja. Sistem je na Odseku za komunikacijske sisteme Instituta "Jožef Stefan" razvila skupina devetih inovatorjev pod vodstvom prof. dr. Romana Trobca. En sam telesni senzor omogoča poleg meritev enokanalnega EKG še meritve dihanja, gibanja, svetlobe in temperature, kar omogoča združevanje informacij o vitalnih znakih in podatkov iz okolja za zanesljivejšo diagnostiko. Kakovost meritev je primerna za medicinsko uporabo, kar potrjuje certifikat CE 1304. Pri prenosu pravic za izkoriščanje intelektualne lastnine IJS in pri trženju sistema PCARD je pomagal tudi Center za prenos tehnologij in inovacij.