V001 / IJS / T180

Slika

Odsek za raziskave sodobnih materialov K-9 in Odsek za elektronsko keramiko K-5 Instituta “Jožef Stefan” sta v City Hotelu v Ljubljani od 28. 9. do 30. 9. 2016 organizirala srečanje akcije COST TO-BE (Towards Oxide - Based Electronics). Akcija se nanaša na raziskovanje oksidnih materialov za elektronske aplikacije in obsega tako področja osnovnega razumevanja materialov kakor tudi njihovo rast in uporabo v končnih aplikacijah. Večji del raziskav je osredinjen na materiale v obliki tankih plasti in heterostruktur. Srečanja se je udeležilo več kot 110 udeležencev, pretežno iz Evrope. Poleg predavanj in posterskih predstavitev je srečanje vključevalo še sestanek upravnega odbora, sestanek ožje skupine akcije ter sestanek delovnih skupin. Podeljena je bila tudi znanstvena nagrada Nicholas Kurti za leto 2016.