V001 / IJS / T174

Slika

Dne 21. 9. 2016 je na Inštitutu Ruđer Bošković v Zagrebu potekala uradna predstavitev projekta E-SiCure - Engineering silicon carbide for enhanced borders and port security (v okviru NATOvega programa Science for Peace and Security (SPS). Vrednost projekta je 396 500 EUR, njegov glavni cilj so teoretične, eksperimentalne in aplikativne raziskave za razvoj specializiranih detektorjev iz silicijevega karbida, ki bi izboljšali možnost odkrivanja posebnega jedrskega materiala na kopenskih in morskih mejnih kontolah. Pri projektu sodelujejo poleg vodilnih raziskovalcev iz IRB, tudi raziskovalci iz ANSTO (Avstralija), QST (Japonska), Univerze v Aveiru (Portugalska) ter z Odseka za reaktorsko fiziko F8, IJS. Reaktor TRIGA na IJS bo pri projektu imel ključno vlogo preizkušanja razvitih detektorjev.