V001 / IJS / T173

Slika

Institut »Jožef Stefan« (Skupina za računsko inteligenco na Odseku za inteligentne sisteme) in Kolektor Group, d. o. o., sta v okviru mednarodnega projekta Artemis COPCAMS (COgnitive & Perceptive CAMeraS) razvila in v proizvodnjo prenesla metodologijo nadzora kakovosti izdelkov, ki temelji na strojnem vidu in napovednih modelih, zgrajenih s strojnim učenjem, deluje pa na vgradni vzporedni računalniški arhitekturi. Metodologija se sedaj v Kolektorju uporablja v proizvodnji grafitnih komutatorjev za avtomobilsko industrijo in omogoča dimenzijske meritve, ugotavljanje kakovosti spojev bakra in grafita in brezkontaktne meritve hrapavosti komutatorjev. Recenzenti so jo po prikazu v Kolektorju 19. aprila 2016 in zaključni predstavitvi v Bruslju 28. septembra 2016 ocenili kot najuspešnejši dosežek projekta.