V001 / IJS / T172

Slika

Dne 27. septembra 2016 je Institut »Jožef Stefan« podpisal sporazum o sodelovanju s francoskim Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA). Predstavnika obeh institucij, direktor Instituta prof. dr. Jadran Lenarčič in direktor Komisariata Daniel Verwaerde sta se za to priložnost srečala na Dunaju na jubilejnem 60. zasedanju Generalne konference Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Slovenska in francoska delegacija sta se v pogovoru strinjali, da je podpis sporazuma nov pomemben korak v smeri nadaljnje krepitve sodelovanja med državama na znanstvenem področju. Sporazum bo omogočil poglobitev znanja s še tesnejšim sodelovanjem slovenskih in francoskih raziskovalcev ter prispeval h krepitvi raziskav in razvoja na področju jedrske energije.